چهارشنبه سی و یکم خرداد ۱۳۹۱

وای چقدر بد شد استقلال همه ی عشقام رفتن دیگه وای وای که چقدر بد  


اندو رفت قطر عزیزم براش ارزوی موفقیت میکنم هرچند که اصلا دوست نداشتم از


استقلال بره چون خیلی دوسش دارم واقعا حیف شد که رفت


امیر ابادی هم بداز 8 سال از استقلال جدا شد واقعا حیف شد خیلی زیاد اما با این


حال میتونم برم تمیرانا فولادو ببینم جونمی جون امیر ابادیم هست

عکس احساسی

چهارشنبه سی و یکم خرداد ۱۳۹۱

دلگیرم

چهارشنبه سی و یکم خرداد ۱۳۹۱
دلگیرم خدایا به فریادم برس

نجاتم بده

خدایا صدایم را میشنوی منم بنده ی عاجز و ناتوانت خدایا که ی این سانس عوض میشود کی میتوانم فیلم شادی

را ببینم اخر از این فیلم دردناک که اسمش غم و اندوه است خسته شدم خدایا هرچه زودتر به پایان نزدکم کن

مرگ من...

چهارشنبه هفدهم خرداد ۱۳۹۱
مرگ من روزی فـــرا خـــواهد رسید

در بهـــــاری روشن از امــواج نـــور

در زمستــــان غبــــار آلــــــود و دور

یـا خـزانی خـالی از فریــــــاد و شور

مرگ من روزی فــــرا خــواهد رسید

روزی از این تلـــخ و شیرین روزهـا

روز پـــوچی همچو روزان دگــــــــر

ســــایه ای ز امروزهـــا ، دیروزهــا

دیدگـــــانم همچو دالان هــــای تــــــار

گـــونه هـــایم همچو مرمر هـای سرد

ناگهــــان خـــوابی مرا خـــواهد ربود

من تهی خــــواهم شد از فریــــاد درد


خـاک می خواند مرا هر دم به خویش

می رسند از ره کـــه در خــــاکم نهند

آه ... شـــــاید عــــاشقـــــانم نیمه شب

گــــل به روی گـــــور غمنــــاکم نهند

بعد من ، نـــــاگه به یک سو می روند

پـــرده هــــــای تیره ی دنیــــــــای من

چشمهـــــای ناشنـــــاسی می خـــــزند

روی کــــــاغذ هـــا و دفترهـــــای من

در اتــــــاق کــــــــوچکم پـــــا می نهد

بعد من ، بــــا یـــــاد من بیگــــــانه ای

در بـــر آئینه می مـــــاند به جــــــــای

تــــــــار موئی ، نقش دستی ، شانه ای

می رهم از خویش و می مانم ز خویش

هر چه بر جا مــــــانده ویران می شود

روح من چــــون بــادبــان قـــــــــایـقی

در افقهـــــا دور و پنهـــــــان می شود

می شتــــــابد از پـی هم بی شکـــــیب

روزهــــا و هفته هـــــــا و ماه هـــــــا

چشم تــــو در انتظــــــــار نــــــامه ای

خیره می مــــاند بــــه چشم راه هــــــا

لیک دیگــــر پیکـــــر سرد مــــــــــرا

می فشـــــارد خاک دامنگیر خــــاک !

بی تو ، دور از ضربه هـــــای قلب تو

قلب من می پوسد آنجــــــا زیر خــاک

بعد هـــــا نــــــام مرا بــــــاران و بــاد

نــــــرم می شویند از رخســــار سنگ

گور من گمنــــــام می مــــــــاند به راه

فارغ از افســـــانه هـــای نــــام و ننگ                                        


فروغ فرخزاد

عکس مناسب برای آواتار

چهارشنبه هفدهم خرداد ۱۳۹۱

متن اهنگ hurt از cristina aguliere

پنجشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۰

شعر عاشقانه

سه شنبه نهم اسفند ۱۳۹۰

یاد اون روز ها که شروع آشنایی بود ... شروع آشنایی همیشه جالبه ولی


 زود گذره ...


گفتمش : دل می خری ؟


پرسید چند ؟


گفتمش دل مال تو تنها بخند !


خنده کرده و دل زدستانم ربود


تا به خود باز آمدم او رفته بود


دل ز دستش روی خاک افتاده بود


جای پایش روی دل جا مانده بود ...


اما همیشه هر شروعی پایانی هم داره ... پایانه تلخی که هر روزش بدتر از


 مرگه ...


می روم خسته و افسرده و زار


سوی منزلگه ویرانه خویش


بخدا می برم از شهر شما


دل شوریده و دیوانه خویش


می برم تا در آن نقطه دور


شستشویش دهم از رنگ گناه


شستشویش دهم از لکه عشق


زین همه خواهش بیجا و تباه


همه چیز تموم می شه و سه تا چیز باقی


تجربه و خاطر و گذر عمر


وقتی به خودم فکر می کنم می بینم این ترانه چقدر باهام صادقه


مثل پروانه در مشت


چه آسون می شه مارو کشت


اما خیلی وقته تصمیم گرفتم که به راحتی کشته نشم


به خاطر همین دیگه بوی خاطراتمو روبه روی نقاش نمی  ز ارم


تا به آرامی آغاز به مردن کنم 

اشعار انگلیسی با ترجمه

سه شنبه نهم اسفند ۱۳۹۰
بروزرسانی : سه شنبه 2 شهريور 1389    نويسنده : نيلوفر    منبع : 20copy.mihanblog.com
تعداد نمایش:11181   امتیاز: 1 2 3 4 5 6

جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه

جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه

اشعار عاشقانه

A heart that loves is always young.
قلبی که عشق می ورزد همیشه جوان است
Greek Proverb

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
The hardest thing to do is watch the one you love, love someone else.
سخت ترین چیز این است که ببینی کسی را که دوست داری عاشق فرد دیگری است
Anonymous
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
We were given: Two hands to hold. To legs to walk. Two eyes to see. Two ears to listen. But why only one heart? Because the other was given to someone else. For us to find.
به ما دو دست داده شده است برای نگهداشتن. دو پا برای راه رفتن. دو گوش برای شنیدن. اما چرا تنها یک قلب؟ چون قلب دیگر به فرد دیگری داده شده است که ما باید پیدا کنیم
Unknown
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
If you love me, let me know. If not, please gently let me go.
اگر دوستم داری بهم بگو و گرنه بزار برم
Anonymous
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Give her two red roses, each with a note. The first note says For the woman I love and the second, For my best friend.
به او دو گل رز بده رو هر گل هم نوشته ای بزار. رو اولین نوشته بنویس به زنی که عاشقشم و روی دومی بنویس به بهترین دوستم
Anonymous
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Pleasure of love lasts but a moment, Pain of love lasts a lifetime.
لذت عشق لحظه ای طول می کشد اما غم و رنج آن یک عمر
Bette Davis
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
I get the best feeling in the world when you say hi or even smile at me because I know, even if its just for a second, that I’ve crossed your mind.
بهترین احساس زمانی به من دست می دهد که به من سلام می کنی یا لبخندی میزنی حتی اگر برای ثانیه ایی، چرا که می فهمم یرای لحظه ای به ذهنت خطور کرده ام
UNKNOWN
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
They say loving you gives pains and full of sacrifices But I’ll rather take pains and lots of sacrifices than not to be love by you.
مردم بهم می گن دوست داشتنت درد و رنج ِ فقط و کلی از خود گذشتگی
میخاد، من ترجیح میدم درد بکشم و از خود گذشتگی کنم اما نبینم تو دوستم نداری
Aaron
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Falling in love is awfully simple, but falling out of love is simply awful.
عاشق شدن تا حدودی آسان است اما ترک عشق وحشتناک است
Anonymous
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Absence makes the heart grow fonder
دوری باعث می شود قلب اشتیاق بیشتری پیدا کند
william shakespeare
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Love is like a war:Easy to begin Hard to end!
عشق همچون جنگ است: آسان شروع می شود سخت تمام می شود
ancient Proverbs
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
I dont know why they call it heartbreak. It feels like every part of my body is broken too.
من نمی دانم چرا می گویند قلب انسان می شکند. گویی تمام وجودم شکسته است
Chloe Woodward
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Love is blind — marriage is the eye-opener.
عشق چشم را می بندد اما ازدواج چشم را باز می کند
Pauline Thomason
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Anyone can be passionate, but it takes real lovers to be silly.
همه می توانند پر احساس باشند اما فقط عاشقان واقعی حماقت می کندد
Rose Franken
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
The spaces between your fingers were created so that another’s could fill them in.
فاصله بین انگشتان برای این ایجاد شده است که انگشتان فرد دیگری آن فاصله را پر کن

شعر

سه شنبه نهم اسفند ۱۳۹۰

شب اول قبر مجنون

 

 

 

 

 

 

 

شنيدستم که مجنون جگر خون

 

 

 

چو زد زين دار فاني خيمه بيرون

 

 

 

دم آخر کشيد از سينه فرياد

 

 

 

زمين بوسيد و ليلي گفت و جان داد

 

 

 

هواداران زمژگان خون فشاندند

 

 

 

کفن کردند و در خاکش نهادند

 

 

 

شب قبر از براي پرسش دين

 

 

 

ملائک آمدند او را به بالين

 

 

 

بکف هر يک عمود آتشيني

 

 

 

که ربت کيست دينت چه ديني است

 

 

 

دلي جوياي ليلي از چپ و راست

 

 

 

چو بانگ قم به اذن الله برخاست:

 

 

 

 

 

 

 

چو پرسيدند مَن رَبُک ز آغاز

 

 

 

بجز ليلي نيامد از وي آواز

 

 

 

بگفتا کيست ربت گفت ليلي

 

 

 

که جانم در ره جانش طفيلي

 

 

 

بگفتندش به دينت بود ميلي

 

 

 

بگفتا آري آري عشق ليلي

 

 

 

بگفتندش بگو از قبله خويش

 

 

 

بگفت ابروي آن يار وفا کيش

 

 

 

بگفتند از کتاب خود بگو باز

 

 

 

بگفتا نامه آن يار طناز

 

 

 

بگفتندش رسولت کيست ناچار

 

 

 

بگفت آن کس که پيغام آرد از يار

 

 

 

بگفتند از امام خويش مي گوي

 

 

 

بگفت آن کس که روي آرد بدان کوي

 

 

 

بگفتند از طريق اعتقادات

 

 

 

بگو از عدل و توحيد و معادات

 

 

 

بگفتا هست در توحيد اين راز

 

 

 

که ليلي را به خوبي نيست انباز

 

 

 

بود عدل آنکه دارم جرم بسيار

 

 

 

از آن هستم به هجرانش گرفتار

 

 

 

بخنده آمدند آن دو فرشته

 

 

 

عمود آتشين در کف گرفته

 

 

 

ندا آمد که دست از وي بداريد

 

 

 

به ليلي در بهشتش وا گذاريد

 

 

 

که او را نشئه اي از جانب ماست

 

 

 

که من خود ليلي و او عاشق ماست

 

 

 

شنيدم گفت مجنون دل افکار

 

 

 

ملائک را سپس فرمود آن يار

 

 

 

تو پنداري که من ليلي پرستم

 

 

 

من آن ليلاي ليلي مي پرستم

 

 

 

کسي را کو به جان عشق آتش افروخت

 

 

 

وفاداري ز مجنون بايد آموخت

 دانلود آهنگ - قیمت خودرو - قالب وبلاگ